Å være en drivkraft for endring og innovasjon i utdanning
— vårt oppdrag

Vår visjon

En skole som verdsetter:

Spørsmål fremfor Svar

Kreativitet fremfor Konsum

Læring fremfor Undervisning

Nysgjerrighet fremfor Pensum

Tilbakemelding fremfor Testing

Samarbeid fremfor Klasserom

Karaktér fremfor Karakterer

Lidenskap fremfor Talent

Mangfold fremfor Likhet

Våre verdier

Nysgjerrighet

Sjenerøsitet

Mangfold