læringsdesign, prosessledselse og kurs

Vi brenner for student-sentrert og prosjektbasert læring. Vi er serie-entreprenører, pedagoger og teknologer med over 20 års erfaring fra undervisningssektoren og privat næringsliv, og har idet siste årene jobbet for og med utdanningsinnovasjon.

Den pedagogiske plattformen vi bruker har tre søyler:
engasjerte studenter/lærere, risiko i utdanning, og kreativitet.

Ved å kombinere praksis, refleksjon og teori med utgangspunkt i kompetanse det er behov for i arbeidslivet, fokuserer vi på læreren som fasilitator, i tillegg til å utforske og vise hvordan man tilrettelegger for og drar nytte av gruppebasert læring.

Vi tilrettelegger praktiske kurs og workshops for alle som driver med utdanning og veiledning, både åpne og in-house. Vi jobber også med vitenskapformidling og forskningsdrevet inovasjon innen utdanning. Se et eksempel på fasilitert seminar her.

Se våre kunder her, og eksempler på prosjekter vi jobber med  her-

Software utvikling (EdTech)

Vi har tung kompetanse på brukeropplevelse (UX), software utvikling og design. Vår kjernekompetanse ligger i å utvikle interaktive web løsninger integrert med Google G-Suite for education og alle andre Google tjenester. Et eksempel er teamlearn, et verktøy for prosjektbasert læring, fullt integrert med GSuite for Education.

Gjennom vår partner i Romania har vi kapasitet til å gjennomføre større utviklingsoppdrag for kunder.