Education Strategy Consulting

Vi brenner for erfarings- og prosjektbasert læring. Vi er serie-entreprenører, pedagoger og teknologer med over 20 års erfaring fra undervisningssektoren og privat næringsliv, og utvikler digitale og analoge prosessverktøy som fremmer innovasjon i utdanning.

Den pedagogiske plattformen vi bruker har tre søyler:
engasjerte studenter/lærere, risiko i utdanning, og kreativitet.

Vi jobber ved å kombinere praksis, refleksjon og teori med utgangspunkt i kompetanse det er behov for i arbeidslivet, og modeller som fungerer, som f.eks. Kaospilot. Vi fokuserer på læreren som fasilitator, i tillegg til å utforske og vise hvordan man tilrettelegger for og drar nytte av gruppebasert læring.

Vi tilrettelegger praktiske workshops for alle som driver med utdanning og veiledning, både åpne og in-house. Vi jobber også med vitenskapformidling og forskningsdrevet inovasjon innen utdanning. Se et eksempel på fasilitert seminar her.

Se våre kunder her, og eksempler på prosjekter vi jobber med  her

 

Masterclass for educators – i samarbeid med Kaospilot i Danmark

KUNSTEN Å DESIGNE OG FASILITERE LÆRINGSROM OG -PROSESSER

En tre dagers workshop for lærere og veiledere, utviklet i samarbeid med Kaospilot Learning Design Agency. Kurset utforsker eksperimentelle læringsmetoder for å inspirere, fasilitere og designe kreative, innovative læringsrom. Workshoppen kan også kjøres internt over 2 dager. Ta kontakt med mihaela@newschool.me for booking.

Software utvikling (EdTech)

Vi har tung kompetanse på brukeropplevelse (UX), software utvikling og design. Vår kjernekompetanse ligger i å utvikle interaktive web løsninger integrert med Google G-Suite for education og alle andre Google tjenester. Et eksempel er teamlearn, et verktøy for prosjektbasert læring, fullt integrert med GSuite for Education.

Gjennom vår partner i Romania har vi kapasitet til å gjennomføre større utviklingsoppdrag for kunder.