«Økt tjenesteinnovasjon hos UiB» , et samarbeidsprosjekt mellom Forskningsadministrativ Avdeling ved UiB og BTO, har utviklet, utredet og anbefalt et kurs om tjenesteinnovasjon til ph.d-utdanningen til UIB, med målet å utvikle ferdigheter i tverrfaglig innovasjonsmetodikk. Vår role var å fasilitere en læringsdesign workshop.


EEA-and-Norway_grants@4x.png

Videreutdanning av lærere for student-sentrert undervisning og integrering av minoritets barn, samarbeidsprosjekt med flere utdaningsetater i Romania. Les mer om det her.

 

ChangeMakers - et Erasmus + samarbeidsprosjekt med målet av å skape et innovativt dataspill for bruk i utdanning. Spillet skal lære barn i alderen 6-10 år om Design Thinking, og kan brukes i alle typer utdanning, formelle eller uformelle, gratis tilgjengelig i hele Europa.


 

Teach for Romania rekrutterer unge talenter og trener dem til å bli inspirerende lærere og støtter dem på veien til å bli ledere i utdanning. Vi jobber pro-bono med planleggingen og strategi arbeidet for opplæring og utvikling av lærerne.