Prosjektet «Økt tjenesteinnovasjon hos UiB»  er et samarbeidsprosjekt mellom Forskningsadministrativ Avdeling  ved UiB og BTO. Mandatet er å utvikle, utrede og anbefale et kurs om tjenesteinnovasjon til ph.d-utdanningen til  UIB, samt å utvikle ferdigheter i tverrfaglig innovasjonsmetodikk.

Prosjektet «Økt tjenesteinnovasjon hos UiB» er et samarbeidsprosjekt mellom Forskningsadministrativ Avdeling

ved UiB og BTO. Mandatet er å utvikle, utrede og anbefale et kurs om tjenesteinnovasjon til ph.d-utdanningen til

UIB, samt å utvikle ferdigheter i tverrfaglig innovasjonsmetodikk.


ChangeMakers er et Erasmus + samarbeidsprosjekt der målet er å skape et innovativt dataspill for bruk i utdanning. Spillet skal lære barn i alderen 6-10 år Design Thinking. Det kan brukes i alle typer utdanning, formelle eller uformelle, og skal være gratis tilgjengelig i hele Europa.


 

Teach for Romania rekrutterer unge talenter og trener dem til å bli inspirerende lærere og støtter dem på veien til å bli ledere i utdanning. Vi jobber pro-bono med planleggingen og strategi arbeidet for opplæring og utvikling av lærerne.