Back to All Events

KAOSPILOT MASTERCLASS


En workshop for lærere, vitenskapelige ansatte, konsulenter og veiledere om nye undervisningsmetoder som fremmer innovasjon i utdanning - for høyskoler, universiteter og organisasjoner som jobber med kompetanseheving.

Kaospilot i Danmark er ett av de 10 mest innovative skoler i verden, og har i over 25 år utdannet kandidater som ikke bare finner en jobb (98% employability ila det første året), men også skaper sin egen jobb (over 70%), enten i oppstartsbedrifter, eller som intra-prenører. 45% er kvinnelige grundere.

Hvordan klarer de det? 

I samarbeid med Kaospilot Education Design Agency, inviterer vi til en Masterclass hvor man eksperimenterer student-sentrerte undervisningformer, leker oss fram til konklusjoner og utvikler en fullverdig undervisningsløp i felleskap. Se eksempel fra BTO/ Universitet i Bergen her.

Demo workshop? Ring Mihaela for en gratis 1,5 time demonstrasjon.