KAOSPILOT MASTERCLASS: TRONDHEIM
Sep
12
to Sep 14

KAOSPILOT MASTERCLASS: TRONDHEIM

En tre dagers workshop for lærere, vitenskapelige ansatte, konsulenter og veiledere om nye undervisningsformer og metoder som fremmer utdanningsinnovasjon .

Kaospilot i Danmark er ett av de 10 mest innovative skoler i verden, og har i over 25 år utdannet kandidater som ikke bare finner en jobb (98% employability ila det første året), men også skaper sin egen jobb (over 70%), enten i oppstartsbedrifter, eller som intra-prenører. 45% er kvinnelige grundere.

Hvordan klarer de det? 

I samarbeid med Otium Sanserom og Kaospilot Education Design Agency, inviterer vi til en Masterclass hvor vi eksperimenterer med student-sentrerte undervisningsformer, leker oss fram til konklusjoner og utvikler et fullverdig undervisningsløp i fellesskap.

NB. Begrenset antall plasser for konsulenter, maks 24 deltakere totalt.

Pris 5.500 NOK* , inkl lunsj og kaffe

Registrering her

Frist for registrering: 1 sept 2018
*Pris for skoler, høyere utdanningsinstitusjoner og offentlige etater som jobber med å skape nye innovative løsninger i utdanning. For bedrifter og konsulent virksomheter er prisen 11.000 NOK.

View Event →
 KAOSPILOT MASTERCLASS : BERGEN
Oct
3
to Oct 5

KAOSPILOT MASTERCLASS : BERGEN

En tre dagers workshop for lærere, vitenskapelige ansatte, konsulenter og veiledere om nye undervisningsmetoder som fremmer innovasjon i utdanning.

Kaospilot i Danmark er ett av de 10 mest innovative skoler i verden, og har i over 25 år utdannet kandidater som ikke bare finner en jobb (98% employability ila det første året), men også skaper sin egen jobb (over 70%), enten i oppstartsbedrifter, eller som intra-prenører. 45% er kvinnelige grundere.

Hvordan klarer de det? 

I samarbeid med Kaospilot Education Design Agency, inviterer vi til en Masterclass hvor man eksperimenterer student-sentrerte undervisningformer, leker oss fram til konklusjoner og utvikler en fullverdig undervisningsløp i felleskap.
NB : Begrenset antall plasser.

Pris 5.500 NOK* , inkl lunsj og kaffe

Registrer ved å sende epost til mihaela@newschool.me

Frist for registrering: 15 SEPTEMBER 2018
*Pris for skoler, høyere utdanningsinstitusjoner og offentlige etater som jobber med å skape nye innovative løsninger i utdanning. For bedrifter og konsulent virksomheter er prisen 11.000 NOK.

View Event →

KAOSPILOT MASTERCLASS: INTERN KURS
Jan
1
12:00 PM12:00

KAOSPILOT MASTERCLASS: INTERN KURS

En 2 dagers (kortere versjon) workshop for lærere, vitenskapelige ansatte, konsulenter og veiledere om nye undervisningsmetoder som fremmer innovasjon i utdanning, som leveres internt for organisasjoner.

Kaospilot i Danmark er ett av de 10 mest innovative skoler i verden, og har i over 25 år utdannet kandidater som ikke bare finner en jobb (98% employability ila det første året), men også skaper sin egen jobb (over 70%), enten i oppstartsbedrifter, eller som intra-prenører. 45% er kvinnelige grundere.

Hvordan klarer de det? 

I samarbeid med Kaospilot Education Design Agency, inviterer vi til en Masterclass hvor man eksperimenterer student-sentrerte undervisningformer, leker oss fram til konklusjoner og utvikler en fullverdig undervisningsløp i felleskap.

Ta kontakt for detaljer. 

mihaela@newschool.me

tlf 41855830

 

View Event →