Noen av våre kunder

 
Jeg har jobbet mye med design – men jeg har aldri designet et læringsrom før. Mihaela lot oss oppdage hvordan vi kunne gjøre det. Hun skapte et trygt læringsrom for oss, slik at vi kunne tåle kaoset og være trygt tilstede i den kreative prosessen. Nå ser jeg virkelig frem til å bruke alle de gode verktøyene vik fikk del i – jeg har begynt allerede. Etter kurset kan jeg hjelpe UIB til økt tjenesteinnovasjon innen kjerneaktiviteter på en helt ny måte!
— Kari Øritsland, Senior Business Developer, Bergen Teknologioverføring (BTO)