Tid for endring

Framtidens skole er student-sentrert, uformell og inviterer til samarbeid.(EU komisjonen, 2015)

Problemet er ikke å vite at man skal gjøre noe med måten vi underviser på - men å faktisk gjøre det.  Vi er her til å inspirere, fasilitere og designe læringsrom der kreativiteten blomstrer. Vi er her til å bygge endringsagenter i skoler, og gi studententer og elever ferdigheter for en ukjent og kompleks framtid. 

Kom i gang med student sentrert “undrevisning - se våre kurs.

KAOSPILOT MASTERCLASS

Lær om Kaospilotenes pedagogisk kompass