Fra undervisningsplikt til “undrevisning”

Framtidens skole og høyere utdanning setter fokus på kritisk tenkning og refleksjon, dybdelæring, og tverrfaglig samarbeid.

Vi er her for LÆRERE OG UNDERVISERE. Intet mindre, men veldig stort.

Vi øver på, og setter i system, metodene som trengs for de student-aktive læringsformer og kvalitet i høyere utdanning: prosjektarbeid, underveisvurdering, refleksjon, og aktiv deltakelse.Vi hjelper deg til å inspirere, fasilitere og designe læringsrom der kreativiteten blomstrer, bygge endringsagenter, og gi studententer og elever ferdigheter for en ukjent og kompleks framtid. 

Kom i gang “undrevisning” .