Fra undervisningsplikt til “undrevisning”

Framtidens skole og høyere utdanning er student sentrert, setter fokus på kritisk tenkning og refleksjon, dybdelæring, og tverrfaglig samarbeid. Fagfornyelesen gjelder både elever, og lærere.

Vi er her for LÆRERE. Intet mindre, men veldig stort.

Vi øver på, og setter i system, metodene som trengs for de nye læreplaner: prosjektarbeid, underveisvurderingsformer, refleksjon, og aktiv deltakelse.Vi hjelper deg til å inspirere, fasilitere og designe læringsrom der kreativiteten blomstrer. Vi hjelper deg til å bygge endringsagenter, og gi studententer og elever ferdigheter for en ukjent og kompleks framtid. 

Kom i gang med student sentrert “undrevisning” .

KAOSPILOT MASTERCLASS

Lær om Kaospilotenes pedagogisk kompass