Tid for endring

Framtidens skole er student-sentrert, uformell og inviterer til samarbeid.(EU komisjonen, 2015)

Vi er her til å inspirere, fasilitere og designe læringsrom der kreativiteten blomstrer. Vi er her til å bygge endringsagenter i skoler, og gi studententer og elever ferdigheter for en ukjent og kompleks framtid. 

Kom i gang med student sentrert “undrevisning” .

KAOSPILOT MASTERCLASS

Lær om Kaospilotenes pedagogisk kompass