Tid for endring

 Endringer skjer så raskt at vi må nå utdanne studenter og elever for en ukjent fremtid.

Alt som kan digitaliseres, vil bli digitalisert, og alt som ikke kan det, stiger i verdi.

Utdanning må både digitaliseres OG stige i verdi. Men gjør utdanningsinstitusjonene det samme?

Vi hjelper alle som driver med formidling til å inspirere, fasilitere og designe læringsrom der kreativiteten blomstrer og støtter utvikling av morgendagens ferdigheter. 

 

 

KAOSPILOT MASTERCLASS