Blog

LeanLearn og newschool på Austin Tech For Schools Summit

Det var 2 hektiske dager på EdSurge´s Austin Tech for Schools Summit.  "EdTech Leaders Day" (30 September) var i hovedsak for rektorer, pensum ansvarlige og ledere for teknologi og pedagogikk på distriktsnivå. "All Educators day" (1. Oktober) var besøkt av mange lærere og støttepersonell på skole nivå.

Vi hadde samtaler med mer en 50 personer etter at de hadde hatt en hands-on erfaring med LeanLearn. De gav oss ekstremt gode og verdifulle tilbakemeldinger som til dels har ledet oss i nye retninger.

img_4238
img_4238

Vi fikk ekstremt positive produkt anmeldelser til tross for at LeanLearn fremdeles er i BETA versjon.  Disse beslutningstakerne på bildet gav oss en klar tilbakemelding om at vi også må åpne for at studentene kan laste opp eget innhold (videoer etc).

Vi fikk også mange forespørsler om å tilpasse verktøyet for prosjektarbeid - noe vi også har fått fra våre norske piloter i videregående. I Austin fikk vi en endelig bekreftelse på følgende:

  1. LeanLearn må få et enklere grensesnitt for å redigering enn dagens excel ark. (Dette er den viktigste grunnen til at vi fremdeles er i BETA)
  2. Vi skal lage en ny versjon av verktøyet tilpasset gruppe og prosjektarbeid TeamLearn

Takk EdSurge og alle lærere og skole ledere som har gitt oss nødvendige tilbakemeldinger for at vi kan lære raskere og videreutvikle produktet etter brukernes behov og ønsker. Vi ser også frem til å kjøre mange nye piloter i Texas og Austin over nyttår.

skjermbilde-2016-11-17-kl-15-00-54
skjermbilde-2016-11-17-kl-15-00-54
skjermbilde-2016-11-17-kl-15-01-08
skjermbilde-2016-11-17-kl-15-01-08

Vi trenger mer kaos i utdanning

Kaos, kompleksitet og feil som viktigste læring er noe start-ups forholder seg til daglig. Orden, struktur og riktig målt læring er det seriøse utdanningsinstitusjoner står for. Er det virkelig så selvmotsigende?

Jeg tilbrakte nylig tre dager i Århus, Danmark, på Kaospilots master class for lærere, hvor vi ble utfordret, kastet ut i kaos, eksponert for egne og andres følelser, og så tvunget til å reflektere over det. Først etter en slik felles "delt erfaring", fikk vi verktøy til å navigere i kompleksiteten sammen, og verktøy for å designe kurs med erfaring og team basert læring som hoved pillarer.

I start-up sfæren er serie entreprenører ansett som de beste gründere. De lærer av erfaring, de lærer av sine team, og av sine feil. Ofte må de agere på så lite informasjon som mulig (hvor lite er nok?), eller frenetisk søke etter informasjon når de innser at de ikke vet. Og gjett om denne lærdommen sitter.  Selv om mange entreprenører har mentorer, er teamet en sentral faktor for å lykkes; team som er på linje, føler forpliktelse for hverandre, har en klar retning og som i tillegg har en høy grad av tillit til hverandre.

Skoler er på en måte som start-ups. Deres produkt, "utdannede barn", skal forberedes på en ukjent verden og gis de riktige verktøyene for å navigere i den. Dagens lærere og elever vet lite om morgendagens arbeidsplasser, og må ta valg med så lite informasjon som mulig (hvor lite er nok?). Likevel får altfor ofte elevene servert "innhold" eller "relevant kunnskap" , fremfor å bli tvunget til å aktivt søke etter informasjonen de mangler. Vil de virkelig huske denne kunnskapen ?

Skoler burde organiseres mer som start-ups. Kaos, kompleksitet og en kultur for å feile er ikke akkurat det vi forbinder med skoler idag, men kanskje burde det være slik. Forskning viser at den beste predikator for prestasjon i utdanning er troen på "Yes I Can" eller "Ja jeg vet". Denne troen kommer fra velbalanserte erfaringer om hva jeg kan - og hva jeg ikke kan, hva jeg vet - og hva jeg ikke vet, og deretter søken etter løsninger, sammen med en mentor og hjulpet av mitt team av jevnaldrende. Denne troen på at jeg vet mitt eget nivå, mitt personlige beste, og at jeg er stadig utfordret på det, gir en fantastisk følelse av styrke og driver elevene fremover.

Vår visjon for skolene er mer læring fra erfaring og mindre læring fra bøker / ebøker. Mer læring med verktøy og deretter læring fra verktøy. Mer læring fra mitt team (klassen), og mindre undervisning. Flere "start-up" skoler, og riktige verktøy for å navigere i et konstruktivt kaos.

newSchool på KnowHow 2016

10. februar tok Fredrik turen sørover, klar for å lære fra et vell av interessante foredrag og sesjoner på edtech-konferansen KnowHow i Stavanger. Arrangementet var den første konferansen innenfor læringsteknologi, og var direkte rettet mot skoler i regionen. Målsettingen var å vise hva som er mulig i dag ved riktig bruk av teknologi i læringssituasjoner gjennom konkrete norske og internasjonale eksempler.

I én av de mest interessante sesjonene deltok Maurice de Hond, grunnlegger av Steve Jobs-skolen i Nederland. Hond fortalte om et konsept som sprer seg raskt: han regner med at 40 slike skoler blir etablert rundt om i verden innen året er omme!

Et annet artig innslag var den såkalte sofapraten hvor representanter fra Google, Apple og Microsoft pludret uformelt og vennlig om fremtiden innen EdTech.

Foredragene fra konferansen finner du her.

Seal of Excellence

seal_excellence.png

Etter mye arbeid, var det med en solid dose tilfredshet vi mottok meldingen fra EU om at søknaden vår om midler fra Horizon 2020 var belønnet med det såkalte Seal of Excellence. Dette er en ny ordning for prosjekter som tilfredsstiller alle krav for å bli godkjent. EU selv er skrapt for penger til prosjektet, og godkjenningen fungerer derfor i praksis som en anbefaling om at lokale instanser finansierer prosjektet. Vi har fått tilsagn om støtte fra Innovasjon Norge.

Oslo EdTech Cluster tar imot newschool

IMG_2612.jpg

Mihaela er nå fornøyd installert i Oslo EdTech Cluster hvor hun smilende og engasjert representerer newSchool. Oslo EdTech Cluster er en næringsklynge for utvikling, kommersialisering og eksport av norske læringsteknologier.

OETC jobber med selskapsutvikling, vekst og internasjonalisering av norske EdTech-selskaper og samarbeider med markedsaktører og FoU-miljøer for å utvikle flere norske EdTech-løsninger i verdensklasse. Næringsklyngen skal sikre samhandling og ny verdiskapning mellom medlemsbedriftene, FoU-miljøer og markedssiden, med mål om å styrke konkurransekraften til klyngens medlemmer og bidra til en sterkere norsk Edtech næring. Les mer om det norske EdTech-landskapet på nettsiden.

Newschool team på Startup Weekend Education

StartupTeam.jpg

 

Et team fra  newschool var med på  Startup Weekend Education i Bergen April 24th-26th. Det var en lærerik og morsom opplevelse og et fantastisk team å jobbe i. Vi vant ikke men lærte masse. Produktet "Classboard" er et visuelt dashbord for lærere som hjelper dem å planlegge undervisningsøkten basert på elevenes egenevaluering i forkant av timen.

Lærer dashboard

Lærer dashboard

Elev app

Elev app