Edulab for innovasjon i utdanning- SIU Internasjonaliseringskonferansen 2018

SIUlogo-for-web_imagelarge.png

Internasjonalisering som samfunnsoppdrag var tema for SIU sin årlig konferanse i Bodø, 13-15 mars 2018. Høyere utdanningsinstitusjoner må definere sitt samfunnsbidrag i en stadig mer kunnskapsintensiv, digitalisert og usikker verden. Mihaela var invitert for å holde to workshop om innovasjon i utdanning:  fra auto-pliot til kaos-pilot.

Hvordan kan vi fornye oss, utdanne for det ukjente, og bidra til et mer erfaringsbasert curriculum? Hvordan kan vi i større grad engasjere både studenter og lærere for å skreddersy opplegg, og hva skal til for å spre det i organisasjonen som helhet? Edu-lab-en var en elekplass hvor vi kombinerte praksis, refleksjon og teori, og synligjørde viktig kompetanse for å navigere kaos og framtidens arbeidsliv.