Vi trenger mer kaos i utdanning

Kaos, kompleksitet og feil som viktigste læring er noe start-ups forholder seg til daglig. Orden, struktur og riktig målt læring er det seriøse utdanningsinstitusjoner står for. Er det virkelig så selvmotsigende?

Jeg tilbrakte nylig tre dager i Århus, Danmark, på Kaospilots master class for lærere, hvor vi ble utfordret, kastet ut i kaos, eksponert for egne og andres følelser, og så tvunget til å reflektere over det. Først etter en slik felles "delt erfaring", fikk vi verktøy til å navigere i kompleksiteten sammen, og verktøy for å designe kurs med erfaring og team basert læring som hoved pillarer.

I start-up sfæren er serie entreprenører ansett som de beste gründere. De lærer av erfaring, de lærer av sine team, og av sine feil. Ofte må de agere på så lite informasjon som mulig (hvor lite er nok?), eller frenetisk søke etter informasjon når de innser at de ikke vet. Og gjett om denne lærdommen sitter.  Selv om mange entreprenører har mentorer, er teamet en sentral faktor for å lykkes; team som er på linje, føler forpliktelse for hverandre, har en klar retning og som i tillegg har en høy grad av tillit til hverandre.

Skoler er på en måte som start-ups. Deres produkt, "utdannede barn", skal forberedes på en ukjent verden og gis de riktige verktøyene for å navigere i den. Dagens lærere og elever vet lite om morgendagens arbeidsplasser, og må ta valg med så lite informasjon som mulig (hvor lite er nok?). Likevel får altfor ofte elevene servert "innhold" eller "relevant kunnskap" , fremfor å bli tvunget til å aktivt søke etter informasjonen de mangler. Vil de virkelig huske denne kunnskapen ?

Skoler burde organiseres mer som start-ups. Kaos, kompleksitet og en kultur for å feile er ikke akkurat det vi forbinder med skoler idag, men kanskje burde det være slik. Forskning viser at den beste predikator for prestasjon i utdanning er troen på "Yes I Can" eller "Ja jeg vet". Denne troen kommer fra velbalanserte erfaringer om hva jeg kan - og hva jeg ikke kan, hva jeg vet - og hva jeg ikke vet, og deretter søken etter løsninger, sammen med en mentor og hjulpet av mitt team av jevnaldrende. Denne troen på at jeg vet mitt eget nivå, mitt personlige beste, og at jeg er stadig utfordret på det, gir en fantastisk følelse av styrke og driver elevene fremover.

Vår visjon for skolene er mer læring fra erfaring og mindre læring fra bøker / ebøker. Mer læring med verktøy og deretter læring fra verktøy. Mer læring fra mitt team (klassen), og mindre undervisning. Flere "start-up" skoler, og riktige verktøy for å navigere i et konstruktivt kaos.