Seal of Excellence

seal_excellence.png

Etter mye arbeid, var det med en solid dose tilfredshet vi mottok meldingen fra EU om at søknaden vår om midler fra Horizon 2020 var belønnet med det såkalte Seal of Excellence. Dette er en ny ordning for prosjekter som tilfredsstiller alle krav for å bli godkjent. EU selv er skrapt for penger til prosjektet, og godkjenningen fungerer derfor i praksis som en anbefaling om at lokale instanser finansierer prosjektet. Vi har fått tilsagn om støtte fra Innovasjon Norge.