TEACHING IN BETA

This past April, the Newschool team participated in and helped facilitate a three-day Design Thinking Workshop at the University of Western Macedonia in Florina, Greece. Other participants were teachers from across Europe: Spain, Portugal, Greece, Belgium, and Norway.

By providing a way to solve problems, Design Thinking is the nexus between learning, feeling and making. The ability to create and innovate is inside of any person willing to search, question and envision the future. During this three-day workshop, we explored the instructional philosophy, tools and activities that nurture essential innovative thinking. Each facilitator presented different strategies and skills necessary to build creative, collaborative, and design-minded classrooms.

The looming question for teachers in regards to Design Thinking is often, “How do I incorporate this into my classroom?” This workshop’s purpose was to convey Design Thinking in an educational environment: a workflow. Teachers learned how to use the same processes designers use to creatively solve problems in the curriculum, and were provided with guidelines for developing and testing ideas, then shown how to put those principles into practice.

The way that we introduce Design Thinking in the classroom is through a game called “Empatheia,” where each player is challenged to build a carriage for the King & Queen of a medieval village. In order to complete the game successfully, however, players can’t simply “play” the game. Instead, with the Design Thinking approach at the helm, they have to “build” the game. The Design Thinking process is iterative and user-centered, by supporting creativity and innovation. This combination of problem-solving roots and deep empathy for the player is successful at showcasing relevant solutions for problems encountered along the way.  

The ChangeMaker’s Game is now in its beta form. In the tech world, the term beta refers to software or other products that have not yet been perfected, but are launched to the public for a sort of trial run.

Aside from the game being a learning experience, discoveries can also be made using offline activities that ground students into the Design Thinking process. Thus, students learn to be flexible, approachable, and responsive to requests made of them. Success depends on it. This means they learn how to be outward-looking instead of inward-looking. They learn to fulfill the emotional needs of the “people” they are building the carriage for.

The value of “getting your hands dirty” comes especially during the final and in-depth analysis of the finished carriage. Students are encouraged to discover that there is a non-linear, non-sequential process in delivering their final product. Each stage can be conducted in any order, concurrently or even parallel to one another.

Participating in this workshop extended beyond preaching the perks of Design Thinking as a learning approach alone. It also shed light on how teaching within those same parameters supports the thought, “Perfect is the enemy of good enough.”

Perfection the first time around has long been the expectation within the educational sphere. When educators “don’t get it,” they brush aside the idea, try out the next, and repeat the cycle. It’s vicious and de-motivating, adding an extra layer to what is already a challenging profession.

Imagine if educators worldwide adopted Design Thinking, if every attempt at something new were treated as the first in a series of iterations - repetitions of a process with the goal of making improvements each time around. In layman’s terms, “teaching in beta.”

Our hypothesis: Teaching quality and job fulfillment would both improve.

At Newschool, we believe educators are designers. Changemakers. They design and influence spaces, materials and experiences. And we believe it’s time we start thinking of them that way.

“Compassion in tandem with a beginner’s mind helps us translate empathy into action. If we instill a sense of duty toward users in our designs, we can align our products with the humans who use them - and perhaps improve their lives along the way.” Eli Woolery, DesignBetter.Co

Edee is Social Communicator @ Newschool. 

UiB satser på tjennesteinnovasjon i PhD utdanning

PhD kurs -  Bli med på workshop for beslutningstakere 7.- 8.mai 2018

BTO_logo_RGB_large.jpg

Hvordan designe et kurs i tjenesteinnovasjon som gir et tverrfaglig læringsrom for ph.d-studenter?

BTO og Newschool inviterer ansatte ved UiB 7. -8. mai 2018, for å utforske hvilke ferdigheter som er viktige for morgendagens p.hd -kandidater i en digital fremtid, og lære fra ett av verdens mest innovative entrepenørskole - Kaospilotene.

 

Ta kontakt med Kari Øritsland ved BTO (kari.oritsland@bergento.com) for mer informasjon og påmelding.

 

 

Edulab for innovasjon i utdanning- SIU Internasjonaliseringskonferansen 2018

SIUlogo-for-web_imagelarge.png

Internasjonalisering som samfunnsoppdrag var tema for SIU sin årlig konferanse i Bodø, 13-15 mars 2018. Høyere utdanningsinstitusjoner må definere sitt samfunnsbidrag i en stadig mer kunnskapsintensiv, digitalisert og usikker verden. Mihaela var invitert for å holde to workshop om innovasjon i utdanning:  fra auto-pliot til kaos-pilot.

Hvordan kan vi fornye oss, utdanne for det ukjente, og bidra til et mer erfaringsbasert curriculum? Hvordan kan vi i større grad engasjere både studenter og lærere for å skreddersy opplegg, og hva skal til for å spre det i organisasjonen som helhet? Edu-lab-en var en elekplass hvor vi kombinerte praksis, refleksjon og teori, og synligjørde viktig kompetanse for å navigere kaos og framtidens arbeidsliv.

How to create a bit of (manageable) chaos in the classroom - and benefit from it

SolaEvent.jpg

 Mastering continuous change and adapting to chaos is not just a teacher`s every day set of skills - it will also be there students`. Developing skills for a changing world requires more than real-world challenges - it needs good tools. And good reflection tools.
The business environment has successfully been using project management tools for years, Agile and Lean models, acknowledging the need to master continuous change. How about our schools models?
This is a hands on workshop on how to create chaos in the classroom in order to teach kids how to manage complex situations. Warning - serious play involved!
An ideal session for teachers interested in self-directed learning, and how simple tools can encourage developing skills for self-organising teams that are essential for today’s workplace - focus on tasks, getting things done, visualizing, organizing and prioritizing projects.

LeanLearn og newschool på Austin Tech For Schools Summit

Det var 2 hektiske dager på EdSurge´s Austin Tech for Schools Summit.  "EdTech Leaders Day" (30 September) var i hovedsak for rektorer, pensum ansvarlige og ledere for teknologi og pedagogikk på distriktsnivå. "All Educators day" (1. Oktober) var besøkt av mange lærere og støttepersonell på skole nivå.

Vi hadde samtaler med mer en 50 personer etter at de hadde hatt en hands-on erfaring med LeanLearn. De gav oss ekstremt gode og verdifulle tilbakemeldinger som til dels har ledet oss i nye retninger.

img_4238
img_4238

Vi fikk ekstremt positive produkt anmeldelser til tross for at LeanLearn fremdeles er i BETA versjon.  Disse beslutningstakerne på bildet gav oss en klar tilbakemelding om at vi også må åpne for at studentene kan laste opp eget innhold (videoer etc).

Vi fikk også mange forespørsler om å tilpasse verktøyet for prosjektarbeid - noe vi også har fått fra våre norske piloter i videregående. I Austin fikk vi en endelig bekreftelse på følgende:

  1. LeanLearn må få et enklere grensesnitt for å redigering enn dagens excel ark. (Dette er den viktigste grunnen til at vi fremdeles er i BETA)
  2. Vi skal lage en ny versjon av verktøyet tilpasset gruppe og prosjektarbeid TeamLearn

Takk EdSurge og alle lærere og skole ledere som har gitt oss nødvendige tilbakemeldinger for at vi kan lære raskere og videreutvikle produktet etter brukernes behov og ønsker. Vi ser også frem til å kjøre mange nye piloter i Texas og Austin over nyttår.

skjermbilde-2016-11-17-kl-15-00-54
skjermbilde-2016-11-17-kl-15-00-54
skjermbilde-2016-11-17-kl-15-01-08
skjermbilde-2016-11-17-kl-15-01-08

Vi trenger mer kaos i utdanning

Kaos, kompleksitet og feil som viktigste læring er noe start-ups forholder seg til daglig. Orden, struktur og riktig målt læring er det seriøse utdanningsinstitusjoner står for. Er det virkelig så selvmotsigende?

Jeg tilbrakte nylig tre dager i Århus, Danmark, på Kaospilots master class for lærere, hvor vi ble utfordret, kastet ut i kaos, eksponert for egne og andres følelser, og så tvunget til å reflektere over det. Først etter en slik felles "delt erfaring", fikk vi verktøy til å navigere i kompleksiteten sammen, og verktøy for å designe kurs med erfaring og team basert læring som hoved pillarer.

I start-up sfæren er serie entreprenører ansett som de beste gründere. De lærer av erfaring, de lærer av sine team, og av sine feil. Ofte må de agere på så lite informasjon som mulig (hvor lite er nok?), eller frenetisk søke etter informasjon når de innser at de ikke vet. Og gjett om denne lærdommen sitter.  Selv om mange entreprenører har mentorer, er teamet en sentral faktor for å lykkes; team som er på linje, føler forpliktelse for hverandre, har en klar retning og som i tillegg har en høy grad av tillit til hverandre.

Skoler er på en måte som start-ups. Deres produkt, "utdannede barn", skal forberedes på en ukjent verden og gis de riktige verktøyene for å navigere i den. Dagens lærere og elever vet lite om morgendagens arbeidsplasser, og må ta valg med så lite informasjon som mulig (hvor lite er nok?). Likevel får altfor ofte elevene servert "innhold" eller "relevant kunnskap" , fremfor å bli tvunget til å aktivt søke etter informasjonen de mangler. Vil de virkelig huske denne kunnskapen ?

Skoler burde organiseres mer som start-ups. Kaos, kompleksitet og en kultur for å feile er ikke akkurat det vi forbinder med skoler idag, men kanskje burde det være slik. Forskning viser at den beste predikator for prestasjon i utdanning er troen på "Yes I Can" eller "Ja jeg vet". Denne troen kommer fra velbalanserte erfaringer om hva jeg kan - og hva jeg ikke kan, hva jeg vet - og hva jeg ikke vet, og deretter søken etter løsninger, sammen med en mentor og hjulpet av mitt team av jevnaldrende. Denne troen på at jeg vet mitt eget nivå, mitt personlige beste, og at jeg er stadig utfordret på det, gir en fantastisk følelse av styrke og driver elevene fremover.

Vår visjon for skolene er mer læring fra erfaring og mindre læring fra bøker / ebøker. Mer læring med verktøy og deretter læring fra verktøy. Mer læring fra mitt team (klassen), og mindre undervisning. Flere "start-up" skoler, og riktige verktøy for å navigere i et konstruktivt kaos.

newSchool på KnowHow 2016

10. februar tok Fredrik turen sørover, klar for å lære fra et vell av interessante foredrag og sesjoner på edtech-konferansen KnowHow i Stavanger. Arrangementet var den første konferansen innenfor læringsteknologi, og var direkte rettet mot skoler i regionen. Målsettingen var å vise hva som er mulig i dag ved riktig bruk av teknologi i læringssituasjoner gjennom konkrete norske og internasjonale eksempler.

I én av de mest interessante sesjonene deltok Maurice de Hond, grunnlegger av Steve Jobs-skolen i Nederland. Hond fortalte om et konsept som sprer seg raskt: han regner med at 40 slike skoler blir etablert rundt om i verden innen året er omme!

Et annet artig innslag var den såkalte sofapraten hvor representanter fra Google, Apple og Microsoft pludret uformelt og vennlig om fremtiden innen EdTech.

Foredragene fra konferansen finner du her.

Seal of Excellence

seal_excellence.png

Etter mye arbeid, var det med en solid dose tilfredshet vi mottok meldingen fra EU om at søknaden vår om midler fra Horizon 2020 var belønnet med det såkalte Seal of Excellence. Dette er en ny ordning for prosjekter som tilfredsstiller alle krav for å bli godkjent. EU selv er skrapt for penger til prosjektet, og godkjenningen fungerer derfor i praksis som en anbefaling om at lokale instanser finansierer prosjektet. Vi har fått tilsagn om støtte fra Innovasjon Norge.

Oslo EdTech Cluster tar imot newschool

IMG_2612.jpg

Mihaela er nå fornøyd installert i Oslo EdTech Cluster hvor hun smilende og engasjert representerer newSchool. Oslo EdTech Cluster er en næringsklynge for utvikling, kommersialisering og eksport av norske læringsteknologier.

OETC jobber med selskapsutvikling, vekst og internasjonalisering av norske EdTech-selskaper og samarbeider med markedsaktører og FoU-miljøer for å utvikle flere norske EdTech-løsninger i verdensklasse. Næringsklyngen skal sikre samhandling og ny verdiskapning mellom medlemsbedriftene, FoU-miljøer og markedssiden, med mål om å styrke konkurransekraften til klyngens medlemmer og bidra til en sterkere norsk Edtech næring. Les mer om det norske EdTech-landskapet på nettsiden.

Newschool team på Startup Weekend Education

StartupTeam.jpg

 

Et team fra  newschool var med på  Startup Weekend Education i Bergen April 24th-26th. Det var en lærerik og morsom opplevelse og et fantastisk team å jobbe i. Vi vant ikke men lærte masse. Produktet "Classboard" er et visuelt dashbord for lærere som hjelper dem å planlegge undervisningsøkten basert på elevenes egenevaluering i forkant av timen.

 Lærer dashboard

Lærer dashboard

 Elev app

Elev app